آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1334 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1183 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -937 روز مانده
درباره دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین