آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1653 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1502 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1256 روز مانده
درباره دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین