آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3073 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2922 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2676 روز مانده
مقالات
مقالات پذیرفته شده اولین همایش ملی خواندن (در 28 و 29 آبانماه 1394 برگزار شد)
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین